Yhdistys

Mikä on PLY?

Porin Lintutieteellinen Yhdistys ry. on maamme vanhin lintutieteellinen paikallisyhdistys, joka on perustettu v.1959. PLY on valtakunnallisen lintuharrastajien kattojärjestön Birdlife Suomen (aiemmin Lintutieteellisten Yhdistysten Liitto, LYL) perustajajäsen. Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää lintuharrastusta sekä edistää alan tutkimustyötä ja lintujen suojelua.

Toiminta-alue

PLY:n toiminta-alueena on Satakunta ja Sastamala. Sastamala kuuluu Pirkanmaan Lintutieteellinen Yhdistys ry:n ja PLY:n toiminta-alueeseen, mutta ainoastaan PiLY:n havaintojenkeruualueeseen. PLY:n toiminta-alue on päällekkäinen myös Rauman Seudun Lintuharrastajat ry:n kanssa. Eurajoki ja Rauma kuuluvat molempien yhdistysten toiminta-alueeseen, mutta vain RSLH:n havaintojenkeruualueeseen entistä Luvian kuntaa lukuun ottamatta, joka edelleen on PLY:n havaintojenkeruualuetta.

Toimintamuodot

Havaintojen keruu on yksi yhdistyksen tärkeimmistä toimintamuodoista. Havainnot tallennetaan etupäässä valtakunnalliseen Tiira-järjestelmään (www.tiira.fi). Alueen linnustosta kerätyillä tiedoilla on myös tieteellistä merkitystä.

Yhdistyksellä on kaksi sääntömääräistä kokousta vuosittain. Lintuiltoja, joiden ohjelmaan kuuluu tietoiskuja ja esitelmiä, on 6-8 kertaa vuodessa. Lisäksi järjestetään mm. talkoita ja retkiä. Lapsille ja nuorille on omaa ohjelmaa.

Tärkeä jäsenten yhteydenpitoväline ja tiedotuskanava on sähköpostilista PLYverkko.

Yhdistyksen kotisivuilta (www.satakunnanlinnut.fi) voi seurata ajankohtaisia tapahtumia.

PLY järjestää pinnaralleja, ja ympäri vuoden on käynnissä erilaisia pinnakisoja. Yhdistys osallistuu myös BirdLife Suomen järjestämiin valtakunnallisiin harrastustapahtumiin, kuten Tornien taisto.

PLY julkaisee Satakunnan Linnut -lehteä kaksi kertaa vuodessa. Lehdet sisältävät mm. katsauksia toiminta-alueen linnustosta.

Säpin lintuasema

PLY ylläpitää lintuasemaa Säpin majakkasaarella Luvialla. Asema on perustettu vuonna 1959, ja yhdistys on vastannut sen toiminnasta vuodesta 1965 alkaen. Asemalla tutkitaan länsirannikon lintumuuttoa. Tärkein toimintamuoto on lintujen rengastus. Säpissä pidetään myös yhdistyksen vuotuiset kesäpäivät ja talkoita sekä lintuasemaleirejä nuorille.