Tietosuojaseloste

Porin Lintutieteellinen Yhdistys ry tietosuojaseloste

Versio 1.0
Pävitetty 16.05.2018

TIIVISTELMÄ

Tiedotamme 25.5.2018 voimaan tulevan EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti Satakunnanlinnut.fi -palvelun käyttäjiä heidän henkilötietojensa käsittelystä. Tässä selosteessa henkilö on tietosuoja-asetuksessa määritetty rekisteröity henkilö.

Rekisterinpitäjän, Porin Lintutieteellinen Yhdistys ry / satakunnanlinnut.fi, tarjoaman palvelun henkilötiedot koostuvat käyttäjän antamista henkilötiedoista (käyttäjätilin tiedot).

Henkilötietoja käytetään:

 • Käyttäjän tunnistautumiseen verkkosivuilla
 • Pinnalistojen ja -kisoihin osallistumiseen
 • Valokuvan ottajan nimeämiseen valokuvagalleriassa

 

REKISTERINPITÄJÄ JA SEN YHTEYSTIEDOT

Tietosuoja-asetuksen mukaisena rekisterinpitäjänä toimii:

Porin Lintutieteellinen Yhdistys ry / satakunnanlinnut.fi

Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä voit kysyä lisää Porin Lintutieteellinen Yhdistys ry osoitteesta:

ply@satakunnanlinnut.fi

 

MITÄ HENKILÖTIETOJA MINUSTA TALLENNETAAN?

Käyttäjätiliin liittyviä tietoja:

 • Käyttäjän nimi
 • Käyttäjän sähköpostiosoite
 • Käyttäjän asuinpaikkakunta
 • IP - osoite

Pihapinnakisoihin ja ekopinnakisoihin liittyvät tiedot

 • Käyttäjän ilmoittama sijaintitieto piha- ja/tai ekopinnakisojen osallistumisalueeksi

Muut kerättävät tiedot

 • IP - osoite
 • Satakunnanlinnut.fi -sivustolla vierailusta johdetut analytiikkatiedot (Google Analytics -ohjelmisto)

 

MIKSI TIETOJA KERÄTÄÄN?

Henkilötietoja kerätään, jos loppukäyttäjä haluaa vapaaehtoisesti käyttää satakunnanlinnut.fi jäsenille tarkoitettuja palveluita joihin kuuluvat muun muassa omien pinnalistojen ylläpitäminen ja kisoihin osallistumien.

Henkilötietojen avulla yksilöidään käyttäjä palvelun sisällä.

 

MIHIN HENKILÖTIETOJA KÄYTETÄÄN?

Henkilötietoja käytetään

 • Käyttäjätilin luomiseen ja ylläpitoon
 • Käyttäjän yksilölliseen tunnistamiseen palvelussa
 • Pinnakisoihin ja -listoihin osallistumiseen
 • Valokuvien ottajan nimeämiseen valokuvagalleriassa

Tietoja käsitellään sivuston käyttöön ja loppukäyttäjän suostumukseen perustuen (käyttäjätilin luominen on vapaaehtoista).

 

KUKA KÄSITTELEE HENKILÖTIETOJANI

Käytämme Satakunnanlinnut.fi palvelussa kolmannen osapuolen palveluita (Hostingpalvelu, www.hostingpalvelu.fi) pilvipalvelun toteuttamiseksi ja tämän palvelun tuottaja on omalla tahollaan huomioinut EU:n tietosuoja-asetuksen ja muun lainsäädännön asettamat vaatimukset.

Hostingpalvelu on EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen henkilötietojen käsittelijä.

Pilvipalveluiden tuottaja:

Suomen Hostingpalvelu Oy
Kutomotie 6
00380 Helsinki
 

Hostingpalvelun tietosuojaseloste:

https://www.hostingpalvelu.fi/tietosuojaseloste

Tiedot välittyvät myös palvelun ylläpitäjälle tietosisällön varmuuskopioinnin ja teknisten ylläpitotehtävien osalta.

Porin Lintutieteellisen Yhdistys ry auttaa sinua tietosuojaselosteeseen liittyvissä kysymyksissä:

ply@satakunnanlinnut.fi

 

MITEN HENKILÖTIEDOT SUOJATAAN?

Pilvipalvelun toteutus:

Palvelimet sijaitsevat Suomessa. Fyysinen pääsy palvelinsaliin on estetty kulunvalvonnalla sekä muilla turvatoimilla. Tietosisältöön pääsy vaatii monivaiheisen tunnistautumisen ja ulkopuoliset hyökkäykset ovat estetty mm. palomuuritekniikan avulla. Lisää tietoa Hostingpalvelun tietosuojassa:

https://www.hostingpalvelu.fi/tietosuojaseloste

 

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTTÄMISAIKA

Jos asiakas tekee käyttäjätilin palveluun, niin henkilötiedot, mukaan lukien pinnalistat, säilyvät palvelussa niin kauan kunnes käyttäjätili poistetaan.

Kts. kappale ”Rekisteröidyn oikeudet” ja ”Miten voin vaikuttaa tietojeni käyttöön?”.

 

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröitynä henkilönä sinulla on

 • Oikeus saada pääsy henkilötietoihin
 • Oikeus henkilötietojen oikaisemiseen
 • Oikeus tietojen poistamiseen (kts. Miten voin vaikuttaa tietojeni käyttöön?)

Käsittelyn puutteista tai lainvastaisuudesta on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle.

http://www.tietosuoja.fi/fi/

 

KUINKA SAAN JÄRJESTELMÄÄN ITSESTÄNI TALLENNETUT TIEDOT?

Kirjaututumalla satakunnanlinnut.fi Jäsenille osioon, missä sijaitsee Omat asetukset sivusto.
Tämän kautta voit muokata omia tietojasi.

Lisäksi pinnalistojen ja -kisojen tiedot saat listattua kaikki pinnat, piha- sekä ekopinnojen sijaintitiedot.

Valokuva-osion tiedot voit katsoa Kuvasivuston, ”Poista vanhoja kuvia” kautta.

Tai ottamalla yhteyttä Porin Lintutieteelliseen Yhdistykseen:

ply@satakunnanlinnut.fi

 

MITEN VOIN VAIKUTTAA TIETOJENI KÄYTTÖÖN?

Voit pyytää Porin Lintutieteellistä Yhdistystä poistamaan käyttäjätilin ottamalla yhteyttä:

ply@satakunnanlinnut.fi

 

LUOVUTETAANKO HENKILÖTIETOJA KOLMANSILLE OSAPUOLILLE?

Valokuva galleriaan, pinnakisoihin ja -listoihin on ulkopuolisilla vapaa pääsy osana satakunnanlinnut.fi palvelua.

Satakunnanlinnut.fi tallennettuja henkilötietoja ei luovuteta Porin Lintutieteellisen yhdistyksen ulkopuolelle.

 

EVÄSTEIDEN KÄYTTÖ

Satakunnanlinnut.fi käyttää evästeitä ("Cookies") käyttökokemuksen parantamiseen. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja päätelaitteen ja palvelimen välillä, jotka tallennetaan päätelaitteellesi, kun käyt palvelun verkkosivustolla. Evästeet säilyvät selaimen muistissa yhden (1) kuukauden ajan ja ne asetetaan uudelleen, kun käyttäjä kirjautuu sisään palveluun.

Evästeet voi yleensä poistaa käytöstä ja/tai poistaa kokonaan käytetyn selaimen selauksista.

Porin Lintutieteellinen Yhdistys ry hyödyntää satakunnanlinnut.fi palvelussa Google Analytics -palvelua seuraamaan liikennöintiä palvelun sivustolla. Tässä yhteydessä käytetään Google Analytics - evästettä johon kerätyt tiedot tallennetaan Googlen palvelimelle. Analyysissa käytetty tieto on anonymisoitua. Osa Googlen palvelimista voi sijaita EU:n ulkopuolella jolloin sovelletaan paikallista lainsäädäntöä.

Googlen tietosuojasta löytyy lisätietoa osoitteesta:

https://policies.google.com/privacy?hl=fi

Google Analytics -seurannan välttämiseksi voit käyttää erillistä selainlaajennosta josta lisätietoa osoitteesta:

https://tools. google.com/dlpage/gaoptout?hl=en=GB

 

TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTOKSET

Porin Lintutieteellinen Yhdistys ry pidättää itsellään oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta, mikäli tarve siihen tulee satakunnanlinnut.fi palvelun kehittämisen tai lainsäädännön kautta.

 

MISTÄ VOIN KYSYÄ LISÄÄ?

Porin Lintutieteellinen Yhdistys ry auttaa sinua tietosuojaselosteeseen liittyvissä kysymyksissä:

ply@satakunnanlinnut.fi