Toiminta - Rengastus

Lintuja rengastamalla saadaan tietoa eri lintulajien muuttoreiteistä sekä lintujen iästä, kuolevuudesta ja kuolinsyistä. Rengastuksen tuottama tieto edistää myös lintujen suojelua. Rengastuksesta ja rengaslöytöjen kokoamisesta vastaa rengastustoimisto, joka toimii Helsingin yliopiston luonnontieteellisessä keskusmuseossa.

Suomessa lintujen pyydystämistä säädellään luonnonsuojelu- ja metsästyslailla. Rengastustoimisto anoo lintujen pyydystämistä ja merkintää varten tarvittavat luvat ympäristöministeriöltä sekä maa- ja metsätalousministeriöltä.