Porin Talviralli

Porin talviralli on kisailtu vuodesta 1984 alkaen, aina joulukuun ensimmäinen lauantai. Eri lajeja kaikkina vuosina on havaittu 156. Paras tulos 64 lajia on vuodelta 2008..

Talvirallin säännöt

Tarkoitus.

Talviralli on eri joukkueiden välinen taitojen mittely, jonka aikana on tarkoitus havaita mahdollisimman monta eri lintulajia.

Osanottajat.
Ralliin osallistuvat 2-99 -henkiset joukkueet, jotka ilmoittautuvat ennakolta määrätylle henkilölle. Rallin henkeen kuuluu joukkueen luonnetta osuvasti kuvaava nimi.

Ralliaika.
Rallipäivä on joulukuun ensimmäinen lauantai. Ralliaika on yhdeksän (9) tuntia ilman katkoja niin, että lopetus tapahtuu viimeistään klo 17.00. Aloitusaika merkitään havaintovihkoon eikä sitä saa sen jälkeen muuttaa.

Alue ja kulkuneuvot.
Alueena on Porin kunta, poislukien suljetut tehdasalueet. Joukkue saa kerrallaan käyttää vain yhtä moottoriajoneuvoa.

Apuvälineet.
Sallittuja apuvälineitä ovat kiikarit, kaukoputket ja muu optiikka, puhelimet ja taskulamppu. Myös eväät ovat sallittuja. Kiellettyjä ovat köydet, pillit, nauhurit ja muut mekaaniset atrapit sekä pyydykset. Ilman apuvälineitä lintujen ääntä saa matkia; tällöin merkitään muistiin aika, paikka ja laji, jota yritettiin atrapoida.

Määrittäminen.
Joukkueen lajimäärään hyväksytään ne lajit, jotka yli puolet joukkueen jäsenistä on havainnut. Määrityksessä tulee noudattaa kritiikkiä. Lajin lisäksi hyväksytään muut lajit poissulkevat vel- ja sp.- lajit. Määritys on lopullinen eikä sitä saa muuttaa toisen joukkueen antamien tietojen perusteella. Vangittuja, siirrettyjä tai kesytettyjä lintuja sekä tarhakarkureita ei hyväksytä.

Liikkuminen.
Liikuttaessa on noudatettava voimassa olevia lakeja ja yleisesti hyväksyt­tyjä retkeilytapoja. Maastossa tavatessa joukkueiden tulee tervehtiä toisiaan asiallisesti.

Avustajat.
Valmisteltujen avustajien käyttäminen on kielletty. Rallin aikana neuvoja saa kysyä kaikilta tapaamiltaan henkilöiltä, myös kilpailevien joukkueiden jäseniltä.

Tulosten kirjaus.
Rallin aikana tulee kirjata ylös havaitut lajit: havaittujen lajien yhteyteen kirjataan paikka ja kellonaika alkavan tunnin tarkkuudella. Ensimmäisestä ja viimeisestä havaitusta lajista kirjataan aika minuutin tarkkuudella (ks. Rallin tulos).

Rallin purkupalaveri.
Palaverissa käydään läpi eri joukkueiden kokoonpanot, ralliajat ja -reitit sekä ryhmien havaitsemat lajit ja julkistetaan lopputulos. Ilman asiallisesti täytettyä havaintolomaketta oleva joukkue voidaan hylätä.

Rallin tulos.
Talvirallin voittaa se joukkue, joka sääntöjä noudattaen on havainnut eniten eri lintulajeja, mukaanlukien vel- ja sp.- lajit. Tasatuloksen sattuessa vähemmän aikaa käyttänyt joukkue voittaa. Voittaja­joukkue saa palkinnoksi mainetta ja sosiaalista arvonantoa ja sen jäseniä tulee kohdella heidän ansaitsemansa kunnian mukaisesti siihen saakka, kunnes uusi voittajajoukkue julistetaan.