Lintupaikkoja - Inhottujärvi


Näytä suurempi kartta

INHOTTUJÄRVI

Sijainti

Ajetaan Laviantietä 2560 Lavian suuntaan, ja käännytään vasemmalle Oravasaarentielle, josta edelleen oikealle järven etelärannalle (Iso Lehtisalonnokka). Pysäköintipaikalta on polku lintutornille, ja polun varressa on myös liikuntaesteisille soveltuva tarkkailulava.

Paikan kuvaus

Noormarkun Inhottujärvi on aiemman vedenpinnalaskun myötä syntynyt matala lintujärvi, jonka kasvillisuus on monimuotoinen.  Järven länsiosa on pääosin avointa vesialuetta, mutta järven itäpää on umpeenkasvanut. Järveä säännöstellään, ja järvellä on kaksi lasku-uomaa, Pomarkunjoki sekä Noormarkunjoki, joka alkaa Inhottujärvestä Oravajokena ja pienenä Hanhijokena. Koskikarat viihtyvät talvisin järven lasku-uomien suilla, joissa usein on ainakin jonkin verran sulaa.

Järven linnusto on runsas, ja monia arvokkaita lajeja kuuluu pesimälajistoon. Inhottujärvellä on pesinyt yli 20 vesilintulajia, joista parimääriltään runsaimpia ovat nokikana, härkälintu, punasotka ja telkkä. Harvalukuisempia lintujärvilajeja ovat mm. lapasorsa, heinätavi, uivelo, jouhisorsa ja mustakurkku-uikku. Molemmat joutsenlajit kuuluvat pesimälajistoon.

Ruovikoiden ja rantaluhtien arvokkaita lajeja ovat mm. ruskosuohaukka, kaulushaikara, luhtahuitti ja kurki. Mustatiira on kadonnut järven pesimälajistosta. Ruovikoiden tyyppilajeja ovat mm. ruoko- ja rytikerttunen, luhtakerttunen ja pajusirkku