Lintupaikkoja - Pomarkku

ISONEVA

Isoneva on suurehko ja avonainen suo, joka on soidensuojelualue. Suo sijaitsee valtatie 23:n varrella neljä kilometriä Pomarkusta Porin suuntaan. Valtatieltä on viitta isolle paikoitusalueelle, josta lähtevät pitkospuureitit (0,9 km ja 2,6 km). Pidemmän reitin puolivälissä on noin kolme metriä korkea lintutorni, josta näkyy suon pohjoisosa hyvin.

Isonevalta löytyy suolajistoa edustavasti: Kalasääsken pesä näkyy tornille, samoin kaakkuri pesii tornin edustan lammikoissa. Kapustarinta ja töyhtöhyyppä tulevat kesäaikaan väkisinkin havaittua ja myös punajalkaviklo saattaa pesiä suolla. Muuttoaikaan voi tavata isolepinkäisen. Paikan harvinaisin havainto on haarahaukka.

ISOJÄRVI

Karu ja melko suuri järvi, jossa pesii useita kuikkapareja. Myös merimetso on havaittu järvellä.

KYNÄSJÄRVI 

Rehevähkö lintujen suosima tulvaherkkä järvi. Kynäsjärvestä laskevan Kynäsjoen Harjakosken padolla on ollut virtavästäkin reviiri.