Lintupaikkoja - Merikarvia

Merikarvian rannikkopitäjässä mielenkiintoisinta on laaja Ouran Saaristo sekä muutamat muut saaret. Mantereella lintupaikkoja on melko vaatimattomasti, kuitenkin varsinkin kunnan pohjoisosan etelä-pohjoissuuntainen rannikko on hyvä rantaviivaa seuraavan muuton johtolinja.

KASALAN KALASATAMAN LINTUTORNI

Kalasatama on ainakin syksyn muutonseurantaan erinomainen paikka, varsinkin kun paikalle rakennettiin syksyllä 2012 komea lintutorni. Paikalle tullaan Merikarvia-Siipyy rantatieltä, Merikarvialta noin 15 km pohjoiseen. Kasalan kylällä on tienviitta Kalasatamaan etelästä tultaessa vasemmalle. Merelle on esteetön näkymä, mantereen puolelle näkee kohtalaisesti. Paikalle näkynee muutto lähes yhtä monipuolisesti kuin noin 7 km pohjoisluoteeseen olevalle Kristiinankaupungin Siipyynniemelle.

KALAFJELLI

Kalafjelli on hiljattain merestä erottunut pieni ja reheväkasvuinen lampi. Lammelle pääsee valtatie 8:lta Merikarvialle tultaessa (Tuorilasta) jatkaen suoraan sataman suuntaan, Krookan kalasataman ohi mentyä käännytään muutaman sadan metrin päästä vasemmalle. Seuraavassa risteyksessä jatketaan Luotokulma -viitan mukaan suoraan ja 1 km jälkeen käännytään vasemmalle (ensimmäinen isompi tie vasemmalle). Lampi näkyykin pian tien vasemmalla puolella, paikalle on tehty parkkialue sekä polku kallion laelle josta lampi näkyy hyvin.

Kalafjelli on hyvä yölaulajapaikka, pikkuhuitti ja rastaskerttunen on kuultu lammella. Luhtakana ja luhtahuitti lienevät vuosittaisia. Pesivistä vesilinnuista mainittakoon laulujoutsen ja mustakurkku-uikku.

REVELI

Revelin saari on mereen työntyvän harjun viimeinen näkyvä osa. Se on noin 1,5 km itä länsisuuntainen kapea saari ollen Merikarvian eteläosan saariston lounaisin. Sen itärantaan pääsee rantautumaan myös keskikokoisella veneellä. Matkaa Köörtilän kalasatamasta on noin 6 km.

Saaressa on muuttoaikoina monipuolisesti lintuja; kaakkoisosassa on matala särkkä sekä laguuni joiden liepeillä on usein kahlaajia ja joskus kohtalaisesti vesilintuja. Paikalla on nähty muutamalla syyskäynnillä pulmussirriä lukuun ottamatta kaikki tavalliset sirrimme, myös merisirri on havaittu edustan kivillä. Sijaintinsa takia saari kerää kohtalaisesti pikkulintuja , vaikka puustoa ja pensaikkoa on melko niukasti. Siellä on nähty mm. tunturikiuru. Muutonseurantapaikkana saari on aika hyvin syksyisen kahlaajamuuton reitillä, itärannan kalliot ovat paras staijipaikka. Länsikärki on pesimälinnustollisesti rikas, mm. selkälokkiyhdyskunta eikä ainakaan sinne tule mennä pesimäaikaan

OURAN SAARISTO

Merikarvian edustalla oleva Ouran saaristo koostuu kymmenistä pienistä, enimmäkseen kivikkoisista saarista, sisäosassa on muutama metsäinen, hieman isompi saari. Merikarvialaiset kalastajat järjestävät matkoja saaristoon, lisäksi kesällä on viikoittainen risteily. Enemmän infoa saa Merikarvian matkailusivuilta (www.merikarvianmatkailu.fi).

Matkaa Merikarvian mantereelta lähimmille saarille on noin 5 km, uloimmille noin 10 km. Saaristossa pesii mm. useita räyskä- ja merikihupareja, myös muille saariston pesimälajeille Ourat ovat tärkeä pesimäalue. Esim. luotokirvisiä pesii useilla reunojen saarilla. Uloin saari (Stakki) on keväällä hyvä merimuuton staijipaikka. Saaren länsirannalla on karu kallio jossa voi olla häiritsemättä pesiviä lintuja. Ouran saariston harvinaisin havainto on Saunaluodossa toukokuussa 2000 nähty suohyyppä.