Lintupaikkoja - Kankaanpää

VIHTELJÄRVI

Kankaanpää-Lavia -tien (44) itäpuolella sijaitseva rehevöitynyt järvi, jolle näkee parhaiten kyseisen tien varrelta. Järven linnustoon kuuluvat mm. heinätavi, lapasorsa, punasotka ja pikkulokki.

VERTTUUNJÄRVI

Järvi sijaitsee Kankaanpää-Lavia -tieltä (44) länteen. Vihteljärven kylästä käännytään Verttuun paikallistielle, jota ajetaan kuutisen kilometriä. Järvi näkyy useasta kohdasta kyseiselle maantielle, mutta hyvän havaintopaikan löytäminen melko sokkeloiselle järvelle voi olla hankalaa.

KYYNÄRJÄRVI

Peltojen ympäröimä lintujärvi Honkajoentien (44) länsipuolella noin neljä kilometriä Kankaanpäästä  pohjoiseen. Järven lounaiskulmalla A-kodin takana on lintutorni, ja järvelle näkee hyvin myös Honkajoentieltä kävelemällä pellon poikki itärannan venerantaan. Järvi rantapeltoineen on tärkeä metsähanhien ja viklojen levähdysalue, ja harvinaisempiakin hanhia havaitaan vuosittain. Peltojen lajeja ovat mm. peltosirkku, isokuovi ja mahdollisesti peltopyy.

SINAHMI

Veneskosken Sinahmi oli aikoinaan Kankaanpään suurin järvi, joka kuivattiin 1800-luvulla luhtaiseksi suoksi. Sinahmin saavuttaa helpoiten kävelemällä koillisesta kohti Jokilammia. Luhtaiset suot ja rantojen kosteat metsät ovat  linnustoltaan mielenkiintoisia, ja lajistoon kuuluvat mm. luhtahuitti, sirittäjä ja kurki.